tyecho插件分享

打字特效插件
https://gitee.com/HoeXhe/ActivatePowerMode

每日一句插件
https://gitee.com/HoeXhe/DailySentence

3D标签云特效插件
https://gitee.com/HoeXhe/Svg3dTagCloud

typecho

我来吐槽

*

*

已有 4 条评论

 1. 404

  您好,每日一句的插件链接404了,请问有新的链接么

  1. Hoe

   原每日一句插件已经集成到主题,没有独立的插件了

 2. 森纯

  哇,貌似挺好的

  1. Hoe

   有什么好的建议欢迎提出哦!